Someron Kalastusalue

SOMERON KALASTUSALUE              Käyttö-ja hoitosuunnitelma Tästä

Someron kalastusalue on yksi valtakunnan 226 kalastusalueesta, jotka muodostettiin kalastuslain uudistuksen myötä v. 1985. Se on rajoiltaan yhtenevä Someron kaupungin alueen kanssa.

Kalastusalueiden ydintehtävänä on edistää toimialueensa kalataloutta. Tehtävät ovat luonteeltaan joko lakiin perustuvia julkisoikeudellisia tai sopimuksiin perustuvia yksityisoikeudellisia. Lain lisäksi kalastusalueen toimintaa säädellään valtion viranomaisen vahvistamassa kalastusalueen ohjesäännössä.

Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat (osakaskunnat tai muut) sekä ammattikalastusta tai virkistyskalastusta edustavat tahot. Kalastuslaissa on määräykset jäsenten oikeudesta lähettää edustajia kalastusalueen kokoukseen.

Ylintä päätösvaltaa kalastusalueessa käyttää kalastusalueen kokous. Hallinnosta ja toiminnasta vastaavat  muutoin kalastusalueen hallitus ja isännöitsijä.

Kalastusalueiden toiminnan rahoitus perustuu pääosin valtion kalastonhoitomaksukertymään. Kertymästä jaetaan osa yleisavustuksena kalastusalueille.